logo_jmdesign_johannasivenius_valkoinen_paksu
JM Design on lahtelainen sisustusarkkitehtitoimisto, jonka suunnittelun tavoitteena on luoda toiminnallisia ja esteettisesti vaikuttavia tiloja. Jokaisen projektin vahvana alustana toimivat asiakkaiden tarpeet ja toiveet, joiden avulla tiloista muokkautuu persoonallisia kokonaisuuksia.
  • Valmistunut tilakonsepti FellmanniCampukselle on meille organisaatiossa hyvä työkalu tulevaisuuden tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Työ toi talossa toimivien eri sidosryhmien haaveet ja toiveet käsin kosketeltaviksi. Ammattimaista työtä!

    Sami Makkula Projektipäällikkö, Lahden ammattikorkeakoulu

SISUSTUS- JA TILASUUNNITTELU YKSITYISASIAKKAILLE

Suunnittelen toimivia ja viihtyisiä koteja, joissa on otettu huomioon asiakkaan tarpeet ja toiveet. Sisustusarkkitehdin avulla asiakas saa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, joista ohjautuu tasapainoinen lopputulos. Suunnittelu voi sisältää tila-, pintamateriaali-, kiintokaluste-, valaistus- kaluste- ja tekstiilisuunnittelua. Työn sisällön laajuus muokkautuu aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

JULKITILA- JA KONSEPTISUUNNITTELU

Ensivaikutelma yrityksen tiloista on ensiarvoisen tärkeää ja suuri myyntivaltti yrityksille. Tilojen pitää tukea yrityksen kokonaisviestiä sekä luoda hyvä tunne ja kokemus käynnistä asiakkaalle. Kattava suunnitelma varmistaa sen, että uudet tilat vastaavat organisaation visiota, strategiaa ja tavoitteita. Hyvin suunnitellut tilat ovat merkitykselliset myös oman henkilökunnan viihtyvyyden ja työhyvinvoinnin kannalta.

3D-MALLINNUS

3D- mallinnus eli suunniteltavan tilan piirtäminen mittakaavassa kolmiulotteiseen muotoon. Mallinnuksen avulla tilaa pystytään tarkastelemaan eri näkymistä ja siihen on helppo lisätä valittuja huonekaluja ja materiaaleja. Parhaimmillaan mallinnus voi viestittää asiakkaalle tulevan tilan tunnelman.

KONSULTOINTI

Konsultointi sisältää opastusta sisustusvalinnoissa, joka tapahtuu asiakkaan kohteessa tai sisustus- /huonekaluliikkeissä. Käymme yhdessä läpi millaisia toiminnallisia tai visuaalisia ongelmakohtia kohteessa on ja mitä niiden korjaamiseksi voisi tehdä.

TAPAHTUMAT

Tapahtumien tilasuunnittelu tarkoittaa väliaikaisten tilojen suunnittelua, kuten esimerkiksi näyttelyitä, messuja, juhlia ja edustustilaisuuksia.

PALVELUMUOTOILU

Palvelumuotoilu koostuu palveluympäristön ja –prosessin sekä asiakaskokemuksen kehittämisestä. Sen tavoitteena on saada palvelu vastaamaan sekä käyttäjien tarpeita, että palveluntarjoajan tavoitteita. Kun palveluympäristönä toimii fyysinen tila, on projektissa myös vahvasti mukana tilasuunnittelu.

Etusivu

Yhteystiedot

Vesijärvenkatu 22

15140 Lahti

Johanna Sivenius

johanna@jmdesign.fi

+358 50 338 9325